Kredyt konsolidacyjny dla zadłużonych Family Loan – najczęściej zadawane pytania

Kredyt konsolidacyjny dla zadłużonych Family Loan

pożyczka na dowód bez zaświadczeńZadłużenie nie zawsze jest procesem możliwym do przewidzenia. Czasem wystarczy jedno zdarzenie losowe, by doszło do poważnych problemów finansowych. Zaległości w spłacie nie są jednak sytuacją bez wyjścia. Szybka reakcja może uchronić przed wizją zajęcia komorniczego. Rozwiązaniem jest konsolidacja, która pozwala zamienić wiele rat spłacających różne zobowiązania, na jedną, mniejszą, nieobciążającą budżetu domowego.

Czy gwarant jest wymagany do uzyskania kredytu konsolidacyjnego dla zadłużonych w Family Loan?

Każdy kredyt konsolidacyjny udzielany osobie zadłużonej wymaga posiadania gwaranta. Kredyt konsolidacyjny dla zadłużonych od Family Loan nie jest tutaj wyjątkiem. Zgodnie z art. 876 Kodeksu cywilnego ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.:

przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał”.1

Poręczyciel stanowi więc zabezpieczenie na wypadek, gdyby kredytobiorca przestał spłacać zaciągnięte zobowiązanie.

Jakie wymagania musi spełnić gwarant?

  • Poręczyciel nie może mieć mniej niż 25 lat i nie więcej, niż 75 lat.

  • Musi zamieszkiwać na terenie Polski.

  • Wymaga się również, by posiadał nieruchomość na własność lub dobrą zdolność kredytową.

  • Poręczyć może osoba, która nie jest członkiem rodziny, ale zna osobiście kredytobiorcę.

W jakich przypadkach wnioskujący może otrzymać odpowiedź negatywną?

Znalezienie poręczyciela nie jest łatwe. Jednak to nie jest jedyny wymóg, jaki trzeba spełnić, by uzyskać zobowiązanie. Firma Family Loan wymaga również, by kredytobiorca wykazywał odpowiednio wysokie dochody umożliwiające spłatę zobowiązania. Nie może ogłosić upadłości konsumenckiej. Ważne również, by nie posiadał historii kredytowej w BIK.

Author: admin