Umowa kredytowa-Z jakimi odsetkami musimy się liczyć?

odsetki 7%

Podpisując umowę z bankiem lub firmą pożyczkową, osoba zaciągająca zobowiązanie godzi się na warunki, które ustalają między innymi termin spłaty. Nieprzestrzeganie tego grozi nałożeniem przez wierzyciela odsetek za opóźnienie w spłacie, a także kontaktów ze strony firmy windykacyjnej.

Ile wynoszą odsetki ustawowe za opóźnienie w spłacie?

Wysokość odsetek ustawowych w roku 2019 wynosi 7 proc., natomiast odsetek za opóźnienie w spłacie kredytu maksymalnie 14 proc. w skali roku. Dodatkowo pożyczkodawca ma prawo obciążyć pożyczkobiorcę dodatkowymi kosztami, na przykład związanymi ze skorzystaniem z usług firmy windykacyjnej. Ustawa antylichwiarska z 2016 roku dokładnie wskazuje maksymalną wysokość odsetek. Wcześniej bowiem taką lukę w prawie firmy pożyczkowe wykorzystywały, by nakładać na dłużników bardzo wysoki odsetki. Ustalone progi są tylko wyznacznikiem, dlatego w zależności od banku wysokość odsetek za opóźnienie może być różna, jednak nie będzie większa niż 14 proc. w skali roku.

Kiedy wierzyciel może narzucić odsetki za opóźnienie w spłacie?

W 2016 roku miała miejsce nowelizacja ustawy z dnia 223 kwietnia 1964 roku, która wskazuje, że pożyczkodawca może narzucić odsetki na pożyczkobiorcę, kiedy spóźnia się z uregulowaniem należnych płatności bez względu na przyczynę takiej sytuacji. Art. 481.1. Kodeksu cywilnego wskazuje: „Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi”.

Czy można nie zapłacić odsetek za opóźnienie?

Niektóre instytucje dopuszczają możliwość umorzenia odsetek za opóźnienie w spłacie, jeśli dłużnik spełni indywidualnie określone warunki, na przykład w konkretnym terminie ureguluje wszystkie zaległości. Niestety w większości przypadków zapłacić trzeba nie tylko odsetki, ale również koszty dodatkowe, co w pewien sposób pogłębia dług.

Author: admin