Wcześniejsza spłata kredytu a pożyczka dla zadłużonych bez BIK i KRD

Każdy konsument ma prawo do zaciągnięcia pożyczki, zgodnie z zasadami ustalonymi odpowiednimi aktami prawnymi. W przypadku kredytu bankowego będzie to ustawa o prawie bankowym, w przypadku instytucji pozabankowych głównie ustawa o kredycie konsumenckim. Jak więc w przypadku osób bez BIK i KRD wygląda kwestia spłaty tej drugiej z pożyczek?

Czym jest BIK i KRD?

Na początku warto zastanowić się, czym charakteryzują się instytucje takie jak KRD oraz BIK. Obie są niezwykle ważne w procesie kredytowania i obie są istotne z punktu widzenia windykacyjnych firm prywatnych. Dodatkowo BIK i KRD mają znaczenie także w pożyczce przyznawanej zadłużonym bez BIK i KRD właśnie.

BIK to Biuro Informacji Kredytowej, państwowa instytucja, z której korzystają głównie banki. Mają one obowiązek weryfikowania i respektowania historii kredytowej danych osób. Znajdują się tam informacje odnośnie kredytowania danych osób i firm. Podobnie jest z KRD, czyli Krajowym Rejestrem Dłużników. Jednak tutaj nie trafiają osoby, które kredyt czy pożyczkę wzięły, ale spłacają w terminie. Są tu jedynie osoby, które ze spłatą zalegają.

Pożyczka dla zadłużonych bez BIK i KRD – warunki wcześniejszej spłaty

Aby wcześniej spłacić pożyczkę, należy mieć oparcie w prawie. Takowe stanowi ustawa o kredycie konsumenckim:

  1. Artykuł 38 mówi o tym, że:
    1. Konsument ma prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie.
    2. Kredytodawca nie może uzależnić wcześniejszej spłaty kredytu od jego poinformowania przez konsumenta.
  2. Artykuł 39 wnosi, że:
    1. W przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą.
    2. W przypadku spłaty części kredytu przed terminem określonym w umowie, ust. 1 stosuje się odpowiednio.

Tak więc, biorąc pożyczkę dla zadłużonych bez BIK czy KRD, każdy konsument ma prawo do spłaty kredytu, na odpowiednich warunkach, w każdej sytuacji.

Author: admin